Ventilation

Vi utför OVK besiktning samt luftundersökning och injusteringar av ventilationssystem. Vi åtar oss även service, underhåll och drift av hela ventilationsanläggningar. Vi monterar skräddarsydda ventilationslösningar för just dina behov. Vi utför även ventilationsrengöring i villor.

 

Regelbundna kontroller minskar riskerna

I vilken sorts hus du än bor är det viktigt att ventilationssystemet regelbundet ses över. Ventilationskanalerna blir smutsiga med tiden och kan i värsta fall gro igen helt. Låt din skorstensfejarmästare regelbundet inspektera ditt system och rengöra kanalerna, så minskar risken för sjukdom och allergi. Du kommer också att sova bättre om natten och vara piggare om dagen.

Certifierad radon mätning och sanering

Radon bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. De så kallade ”radondöttrar”, som bildas av radonet kan fastna på damm i rummet som i sin tur andas in av människor och fastnar i luftvägar och lungor. Forskning visar att de som varit utsatta för höga doser av radon lättare drabbas av cancer.

Radon kommer framför allt från marken, men också från vissa byggnadsmaterial. Så kallad blåbetong, som slutade tillverkas i mitten av 70-talet, är ett material som avger mycket radon. Idag används inte sådana material i husbyggen.
Luftomsättningen har stor betydelse för koncentrationen av radon. Hög omsättning minskar risken för hög radonhalt i luften.

Radon

Radon är en gasform som kommer från mark eller byggnadsmaterial. Från och med 2010 gällande hyresfastigheter och 2020 gällande villafastigheter skall radonhalten vara under 200Bq/m3. Detta innebär att alla måste utföra en långtidsmätning mellan oktober-april (mättid minst två månader) samt uppvisa ett godkänt resultat.

Vi kan hjälpa Er med allt inom radonmätning och saneringsåtgärder.

Hur vet man att ventilationen är tillräcklig?

  • Du kan själv göra en enkel ventilationskontroll. För en grundlig kontroll bör du dock alltid kontakta din skorstensfejarmästare.
  • Om det tar längre än en kvart för imman på badrumsspegeln att försvinna efter att man duschat, är luftgenomströmningen otillräcklig i badrummet.
  • Om det blir imma på innanfönstret när det är varmare än -10 grader ute är ventilationen inte tillräcklig.
  • Ett sätt att se att frånluftsdonet fungerar är att hålla upp en bit toalettpapper mot det. Om det sugs fast fungerar donet.
  • Vill man göra en mer noggrann kontroll av luftkvalitén inomhus kan man köpa en mätare som kontrollerar koldioxidhalten i luften.

Det mest pålitliga resultatet av en ventilationsmätning får du om du tar hjälp av en fackman. Ring din lokala skorstensfejare så får du hjälp med mätningarna.