Hudiksvall (08.00-11.00 mån-fre): 0650-48 47 46Söderhamn (08.00-11.00 mån-fre): 0270-150 31info@kustsotarn.se
Toppgrafik

Hur ofta kommer sotaren?

Sedan den nya lagen om skydd mot olyckor, som infördes 2004, är det två olika moment som berör din eldstad. Dels är det den traditionella sotningen/rengöringen – med syfte att få bort sot och brandfarliga beläggningar – samt den undersökande delen med brandskyddskontroll, för att säkerställa att eldstaden fungerar som den ska.
Intervallerna för sotning fastställs av din kommun, medan tidpunkterna för brandskyddskontroll regleras av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.
Du behöver inte själv hålla koll på när sotning och brandskyddskontroll ska ske – det gör det utsedda sotningsföretaget utifrån uppgifterna i den s.k kontrollboken (fastighetsregistret). Du får en avisering i god tid inför besöket.

Intervaller för sotning:

Värme-, varmvatten, varmluft- och ångpannor

 • Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftledare kan sotningen utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används.
 • I övriga fall ska sotning göras 4 ggr/år
 • Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande, sotas 2 ggr/år
 • Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet, sotas 1 ggr/år.
 • Eldstad i fritidshus som bara används säsongsvis: vart tredje år.

Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning göras enligt följande:

 • Pannor där eldning sker med tunga eldningsoljor eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle, 4 ggr/år.
 • Pannor där eldning sker med lätta eldningsoljor eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 Kw, 1 år.
 • Pannor där eldning sker med lätta eldningsoljor eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kw, 2 år.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar:

 • Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning göras enligt följande:
 • Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tunga eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle, 6 ggr/år.
 • Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle, 1ggr/år.
 • Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder:

 • Eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning, frist 1 år.
 • Eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning, frist 3 år.
 • Eldstäder som är belägen i ett fritidshus, frist 3 år.

Imkanaler i restauranger eller andra större kök:

Rengöring ska ske 3 gånger per år. I fråga om imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet ska rengöring ske 1 gång per år.

Undantag:

Har eldning inte skett i pannan/eldstaden sedan föregående sotning behöver ny sotning inte göras. Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.

En eldstad och en rökkanal som inte använts på lång tid så att brandskyddskontroll som föreskrivits ej utförts ska utföras innan den tas i bruk. 

Intervaller för brandskyddskontroll:

Kontrollfristen är vart 3:e eller vart 6:e år, beroende på bränsleslag och anläggning. Det kan dock finnas andra parametrar som spelar in för hur ofta du behöver göra brandskyddskontroll. Till exempel finns för lokaleldstäder ett regelverk som utgår ifrån de individuella bedömningar som görs av brandskyddskontrollanten. Mer om tumregler och myndigheternas riktlinjer kan du läsa på msb.se (sök på brandskyddskontroll).

Här följer en översikt kring de vanligaste intervallerna för objekt i småhus:

 • LOKALELDSTÄDER:

a) För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd: 3 år
b) För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd: 6 år
c) Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 6 år

 • VÄRMEPANNOR:

a) Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis: 3 år
b) Eldning med olja eller gas: 6 år

 • KÖKSSPISAR:

a) Eldning med fasta bränslen: 3 år
b) Eldning i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning): 6 år
c) Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 6 år

Läs även:

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Under fliken Tips & Råd hittar du svar på många vanliga frågor. Vill du omboka din tid för sotning eller brandskyddskontroll – eller har du övriga frågor, fyll i nedanstående så återkommer vi till dig (vanligtvis inom 24 timmar).

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss 08.00-11.00 mån-fre på tel 0650-48 47 46 (Hudiksvall) och 0270-150 31 (Söderhamn).


  (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.